Anime

114 Pins
 2mo
Collection by
Attack on Titan Levi Ackerman from Witstudio Source: tougesensei from TikTok
Attack on Titan Levi Ackerman Steps of Animation Creator: jojoasakura from TikTok
O estúdio Wit é sensacional
Creditos a one_eyzo en TikTok
⋆𖦹°*ੈ✩°•*⁀‧˚ ◌༘ ⋆。˚