More ideas from Barnika
Who is that with Kakashi?--------> It's Neji in "character" as a nosy neighbor trying to get Kakashi to go on a date

Who is that with Kakashi?--------> It's Neji in "character" as a nosy neighbor trying to get Kakashi to go on a date - Naruto SD

Sakura assisti Naruto e Sasuke com seus mestres Jiraya e Orochimaru e no último sua mestre Tsunade

Sakura watching Naruto and Sasuke with their masters Jiraiya and Orochimaru, then her's show up; Tsunade you got this sakura chan