magor

Collection by Bátka L • Last updated 10 days ago

74 
Pins
  Peace Love Happiness, Peace And Love, My Love, Hungary History, Family Roots, My Heritage, Coat Of Arms, Budapest, Cool Pictures

a Magyar Egyesített Nemzetközösség tagjainak blogja

Közösségünk tagjai elkötelezettek a Kárpát Haza ősi működési rendjének és Szentkorona Őfelsége jogainak teljes helyreállításért, valamint a Magyar Egyesített Nemzetközösség - Magyarok Egyesült Állama, mint a tudatos jóléti, szakrális mintaállam zavartalan működtetéséért.

  Hungary, Sustainability, Golf Courses, Camping, History, Painting, School, Google, Campsite

Megvannak az ősmagyarok

A régészet hozhatja meg az áttörést a magyar őstörténetben: magyaros sírok keleten, megvan Etelköz, Levédia csak félreértés lehetett.

A rakamazi turul etnikumjelző hieroglifikus mondata

A régészek, nyelvészek és történészek kezdettől tanácstalanok a tekintetben, hogy a székely írás korábbi-e a honfoglalásnál, vagy sem. Hunfalvy még kitalációnak gondolta az írásunkat s a valóság és a "tudományos" nézetek e téren csak igen lassan közelednek egymáshoz. Az akadémikus álláspont - szerencsére - egyre inkább abba az irányba fejlődik, hogy elismerik a sztyeppi, honfoglalásra készülő magyarok róni tudását. Újabban - nem kis erőfeszítéseimnek köszönhetően - az ELTE és az MKI…

A Gizella kincs turulos fibulájának hieroglifikus szövegei

A Gizella-kincs turulos fibulájáról Csomor Lajos állapította meg, hogy avar eredetű. Ez a szép ékszer a székely írás előzményének, a szójeleket alkalmazó magyar hieroglif írásnak az egyik leggazdagabb mondattára. A turulos korong fotógrafikája mellé kiemeltem a magyarul elolvasható avar hieroglifikus mondatokat. Mindegyik avar hieroglifikus mondatjel alá odatettem az avar hieroglifáknak megfelelő székely jeleket, amelyek az olvasást lehetővé tették azáltal, hogy megadták az avar szójel…

  Korn, Belt, Accessories, Hungary, Belts, Grains, Arch

A magyar szent korona igazi rejtélye!

A magyar szent korona igazi rejtélye! A magyar szent korona NŐI KORONA - NagyBoldogAsszonyunk koronája Józsa Judit alkotása A magyar szent korona NŐI KORONA I. (2014. 09. 17.) A szent korona NŐI korona, utal rá a nőnem jele is! Mi a kapocs a mi Boldog (Ász) Asszonyunk, Istár, Eszter és Esztergom között? Figyeljétek meg a Gellért hegyi sziklatemplom szobrát, és a mellén kirajzolódó szívet, amit a két egymáshoz érő galamb rajzol ki! Az országalma és a szent korona is a nőnem jelét hordozza. A…

A magyar házak mágikus ereje - zavart kelt a feng shui

Miközben a keleti térrendezés - a kínai feng shui és az indiai vasati - divatja egyre szélesebb körben terjed, már-már a feledés homályába

  Coins, Writing, Personalized Items, History, Historia, History Activities, Letter

Balota, Árpád kori gyűrű Nimród tamgával

Az alábbi gyűrűn, amelyet a Magyar Nemzeti múzeumban őriznek, a Nimród tamga egyfajta előfordulása látható (1. ábra). Ez a jelcsoport, amelyet több írásomban, legutóbb a Magyar hieroglif írás c. kötetben is leírtam már, az Orion csillagképet (az ogur és egyéb - tágan értelmezett - rokonnépeknek az égen megjelenő mítikus ősapját) ábrázolja. Ez a jelcsoport Eurázsia északkeleti részén terjedt el és megtalálható a magyar jelek között is. Legismertebb magyar példája az X alakra szervezett…

  Constellations, Keto, Map, Biblia, Location Map, Zodiac Signs, Maps

Királyság: Ménróth ősapánk és a bibliai Nimród két különböző személy

ŐSTÖRTÉNETÜNK AZ ÉGRE VAN ÍRVA A Biblia szerint Noénak három fia született: Sém, Hám és Jáfet. Hám fia volt Kús, aki nemzé Nimródot, aki hatalm...

99 Az őriszentpéteri tál jelei

A most megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetemben közlöm egy, az őriszentpéteri helytörténeti múzeumban kiállított tál képét és jeleit. Azt bizonyítja az a tál, hogy az őrségi fazekasok az 1700-as évek végén még használták a több évezredes magyar jelkészletet. Hogy ismerték-e a jelentésüket, azt csak találgatni lehet, bár a központi jelkép kitűnő (az Istennel azonos világoszlopot idéző) megválasztása értő alkalmazásra utal. Mégis, elképzelhető, hogy a régi tudás már akkor is megkopott és…

  Make It Yourself, Youtube, Historia, Youtubers, Youtube Movies

Egy ódon térkép titkai, na ezért kell finnugoroknak lennünk

Mert a zsidó akar kazár lenni

Isten szavunk eredete

Szövegközi ábra. A napisten szkíta kori ábrázolása Dagesztánból, hátán a székely írás "ly" (lyuk) jelének párhuzamával (a körbe zárt pont a sumer írásban "kút, forrás" jelentésú, az egyiptomi és a kínai írásban pedig a Nap jele, mert az ősvallás a Napot minden jó forrásának tekintette) Kutatástörténet Az isten egy ma is jól értelmezhető, magyar szavakból álló összetétel, amely különös, ellentmondásoktól sem mentes pályát futott be az etimológusok tanulmányaiban. A finnugrista „szaktudomány”…

Meroving ezüstgyűrű a hieroglifikus "Jóságos úristen" mondattal

Ha a régészek tudják, hogy a meroving sírok olyanok, mint egy hun sír (már pedig ez a hír járja), akkor azon sincs okunk meglepődni, hogy a meroving sírokban talált leleteken magyarul elolvasható mondatokat találunk (mert a hunok magyarságában nincs okunk kételkedni). Több hasonló lelet bemutatása után most egy meroving ezüstgyűrű jeleit olvassuk el. Felsorolunk néhány olyan szövegpárhuzamot is, amelyek e "meroving" írásemlék közelebbi vagy távolabbi rokonságába tartoznak, illusztrálandó…

  Hungary, Bullet Journal, Math, History, Blog, Mathematics, Historia, Math Resources, History Activities

Védett blog › Bejelentkezés

Valószínűleg meglepődik a kedves olvasó, amikor Atillát ,Jézushitű” -nek nevezem, hiszen hivatalos történelmünkben semmi jó tulajdonságot, cselekedetet nem találunk Atilláról- a hunok nagy ki…

  History, Biblia, Historia, History Activities

Rovásírás és jelképek olvasása (képírás)

Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket melyek összekötik és mozgásba hozzák ezeket a szavakat? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer.Az elemekhez (tűz, víz, föld, levegő, éter - ért tér) 3-dimenziós formák kapcsolódnak. Ezen platóni testek közül a négyoldalú tetraéder a tűz megfelelője. Ilyen alakja van a tábortűznek is.A táltos paripa parazsat eszik felemelkedése előtt...

Az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga Czibor Imre tányérján

Van egy jellegzetes jelcsoport, amelyik kezdettől kétségbeejtett azzal, hogy a világ szinte mindegyik jelrendszerében előfordul, igen sok (alapvetően azonban két nagy csoportba sorolható) változatban. Ezek a változatok alig határolhatók el egymástól, mert szinte folyamatos átmenetet képeznek egyik formából a másikba. Évtizedekbe telt, amíg sikerült tisztáznom, hogy az Orion csillagképet, népünk (korábban Bél, később Nimród néven emlegetett) ősatyjának égi megfelelőjét ábrázolják és…

SEE-Eneolithic-cultures-Cucuteni - Cucuteni–Trypillia culture - Wikipedia Archaeological Discoveries, Archaeological Site, Ancient Mesopotamia, The Settlers, Moldova, Teaching History, Historical Maps, Archaeology, City

A rejtélyes kelet-európai civilizáció, ami rendszeresen porig égette a saját városait

A rejtélyes kelet-európai civilizáció, ami rendszeresen porig égette a saját városait - Nem sokat tudunk a Cucuteni-Tripolje kultúráról, de az biztos, hogy egy csomó dologban megelőzték a korukat, és volt pár megmagyarázhatatlan szokásuk.