John 3:16 in all LANGUAGES of the WORLD

7 Pinek1,44k követő
John 3:16 KJV

John 3:16 KJV

ENGLISH: New American Standard Bible / JOHN 3:16 For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. / www.BibleInMyLanguage.com

ENGLISH: New American Standard Bible / JOHN 3:16 For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. / www.BibleInMyLanguage.com

ARMENIAN (Western) Language / Armenia /  JOHN 3:16  Որովհետեւ Աստուած ա՛յնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ անգամ տուաւ իր միածին Որդին, որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: / www.BibleInMyLanguage.com

ARMENIAN (Western) Language / Armenia / JOHN 3:16 Որովհետեւ Աստուած ա՛յնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ անգամ տուաւ իր միածին Որդին, որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: / www.BibleInMyLanguage.com

ALBANIAN Language / Albania - JOHN 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. / www.BibleInMyLanguage.com

ALBANIAN Language / Albania - JOHN 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. / www.BibleInMyLanguage.com

Armenian (Eastern) Language / Armenia /  JOHN 3:16  քանի որ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդուն տուեց, որպէսզի, ով նրան հաւատում է, չկորչի, այլ ընդունի յաւիտենական կեանքը.  www.BibleInMyLanguage.com

Armenian (Eastern) Language / Armenia / JOHN 3:16 քանի որ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդուն տուեց, որպէսզի, ով նրան հաւատում է, չկորչի, այլ ընդունի յաւիտենական կեանքը. www.BibleInMyLanguage.com

ARABIC Language / Smith & Van Dyke Version / JOHN 3:16  لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية.	 .16 / www.BibleInMyLanguage.com

ARABIC Language / Smith & Van Dyke Version / JOHN 3:16 لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. .16 / www.BibleInMyLanguage.com

From The Breton Gospel Book (British Library, MS Egerton 609) / LATIN  JOHN 3:16  Rak kement en deus Doue karet ar bed, m'en deus roet e Vab nemetañ, evit na vo ket kollet piv bennak a gred ennañ, met m'en devo ar vuhez peurbadus. / www.BibleInMyLanguage.com

From The Breton Gospel Book (British Library, MS Egerton 609) / LATIN JOHN 3:16 Rak kement en deus Doue karet ar bed, m'en deus roet e Vab nemetañ, evit na vo ket kollet piv bennak a gred ennañ, met m'en devo ar vuhez peurbadus. / www.BibleInMyLanguage.com


További ötletek
Seek justice, love mercy, walk humbly with God

Seek justice, love mercy, walk humbly with God

When the BOOKSTORE comes to you! www.bibleinmylanguage.com / Buy RARE LANGUAGE BIBLES from your local online Bible solution: BIML Bible In My Language

When the BOOKSTORE comes to you! www.bibleinmylanguage.com / Buy RARE LANGUAGE BIBLES from your local online Bible solution: BIML Bible In My Language

2013 májusára bedől az Euro.

2013 májusára bedől az Euro.

Believing Prayer - A.W. Tozer

Believing Prayer - A.W. Tozer

Inspirational Quote

Inspirational Quote

be+still+and+know+that+i+am+god | Be still and know that I am God” – Psalm 46:10

Be Still and Know

be+still+and+know+that+i+am+god | Be still and know that I am God” – Psalm 46:10

Amen

Amen

Home Rules Scripture Print 11x14 by karimachal on Etsy, $18.00

Home Rules - Family Rules - Scripture Print - Poster Print - Art for Kitchen or Foyer - 20"x30" Poster Size

Home Rules Scripture Print 11x14 by karimachal on Etsy, $18.00

That’s crazy love!

That’s crazy love!

Pinterest
Keresés