Genealógus elődeink

Collection by Csaladfakutatas.hu

21 
Pins
 • 
62 
Followers
Csaladfakutatas.hu
Louder Than Life Tickets General Admission Weekend GA 3 Day In HandTravel Admission Ticket, Louisville Kentucky, Day, Life, Travel, Viajes, Traveling, Tourism

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Borovszky Samu  (Bácsordas, 1860. október 25. – Budapest, 1912. április 24.) Történész, helytörténész, 1899-től az MTA levelező tagja, irattárnoka és irodaigazgatója. Sziklay Jánossal együtt szerkesztette a Magyarország vármegyéi és városai (1869–1914) című sorozat I–IV. kötetét. 1909–1912 közt a Magyar Történelmi Társulat titkára és a Századok szerkesztője volt. Abraham Lincoln, Budapest

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Csánki Dezső  (Füzesgyarmat, 1857. május 18. – Budapest, 1933. április 29.)  Történész, levéltáros, történeti topográfus, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi címzetes államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező (1891), majd rendes tagja. A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választmányának is tagja volt. 1915-ben miniszteri tanácsosi címet kapott. 1930-ban Corvin-koszorúval tüntették ki. Cards Against Humanity, Personalized Items

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet Ikon, Opi, Bullet Journal, Personalized Items, Icons

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Pauler Gyula  (Zágráb, 1841. május 11. – Badacsonytomaj, 1903. július 8.)  Jogász, levéltáros, történész és író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Egyik legjelentősebb műve, a Magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt 1893-ban jelent meg. 1894-ben e művéért MTA nagydíjjal tüntették ki. Az ő javaslatára fogadták el a millennium évének az 1895-ös évet. Abraham Lincoln

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Áldásy Antal  (Pest, 1869. szeptember 25. – Budapest, 1932. július 14.)  Történetíró, a történelmi segédtudományok művelője, korának egyik vezető heraldikusa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának őre volt 1894 és 1912 között. 1912 és 1932 között a budapesti egyetemen a középkori egyetemes történelem ny. r. tanára volt. 1902 és 1924 között ő szerkesztette a Turul című heraldikai és genealógiai szaklapot. Math Equations

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

nyáregyházi báró Nyáry Albert  (Bagonya, 1828. január 3. – Budapest, 1886. január 1.)  Történész, levéltáros, heraldikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Főként történeti segédtudományokkal, levéltári kutatásokkal és címertannal foglalkozott. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű heraldikai alapvetés megírása. (A heraldika vezérfonala. Budapest. 1886)  1883-tól haláláig Fejérpataky Lászlóval a Turul című folyóirat társszerkesztője volt. 1883-ban közreműködött a Magyar… Biro, Personalized Items

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

kelecsényi Fejérpataky László  (Eperjes, 1857. augusztus 17. – Budapest, 1923. március 6.)  Történész, egyetemi tanár, könyvtáros és levéltáros, az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1883 és 1898 között a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság titkáraként, 1898 és 1910 között másodelnökeként, majd haláláig elnökeként működött. Math Equations, Personalized Items, Hessen

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

bárczai Bárczay Oszkár (1846 - Budapest, 1898. április 12.)  Az egyik legjelentősebb magyar heraldikus. A Tudományos Akadémia főtitkári segédje, császári és királyi kamarás. Élénk részt vett a tudományos társulatok működésében és választmányi tagja volt a történelmi, valamint a heraldikai és a genealógiai társulatnak. Heraldikai és genealógiai témában írott cikkei a Turulban és az Archeologiai Értesítőben jelentetett meg. Legjelentősebb műve Aheraldika kézikönyve, melyet máig nem múltak… Ecards, E Cards

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet Personalized Items

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet Personalized Items

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

csíkszentmihályi Sándor Imre  (1877. február 14. – 1930. január 3.)  1902-ben többed magával megalapította a „Genealógiai Füzetek” című családtörténeti folyóiratot, melynek főszerkesztője lett. Nagy munkabírással és kitartással kutatta nem csak a családok leszármazását, címerét, hanem többek között Kolozsvár jelképeit is. Jelentős módon hozzájárult a magyar heraldikai emlékanyag közzétételéhez, az erdélyi fejedelmek által adományozott nemesítések publikálásával. (Czímerlevelek) Hats, Hat

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

dr. mihályfalvi Forgon Mihály (Gömörmihályfalva, 1885. október 16. – Tarnów, 1914. október 9.)  Híres genealógiai művét - Gömör-Kishont vármegye nemes családjai (Kolozsvár,I-II. 1909) - egyetemi évei alatt írta és röviddel tanulmányai bevégezte után lett vele készen.  A legjobb genealógiai munkák közé tartozik, melyek egy-egy megye nemességével foglalkoznak. Művében megadja a családok eredetét, a nemesítés idejét, legrégibb birtokait. Nagy súlyt fektetett azon családok ismertetésére… Abraham Lincoln, Books, Livros, Book, Livres, Libros, Libri

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

kismagyari Kempelen Béla  (Budapest, 1874. június 21. – Budapest, 1952. augusztus 27.) Magyar nemes családok című művében Nagy Iván hiányait akarta pótolni, de nem javította ki a hibáit, csak a családok számát növelte. 120 ezer nemesi családról akart írni, ebből mintegy 40 ezer sikerült. Többnyire közli a nemességszerzés időpontját és a nemeslevél lelőhelyét. Messze felülmúlta a Nagy Ivánnál szereplő 10-12 ezer családot, de tudományos igényesség tekintetében messze elmarad tőle. Sheet Music, Music Sheets

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

királydaróczi Daróczy Zoltán  (Paks, 1872. október 24. - Budapest, 1944. január 29.) Különböző levéltárakból 120 kötetes védett családtörténeti adattárat állított össze. Az 1920-as években Budapestre költözött, ahol genealógiai kutató irodát nyitott. 1923-tól szerkesztette az általa alapított Nemesi Évkönyv című családtörténeti kiad-ványt (1937-ig 13 évfolyam). Gabrielle Union, Andorra, Personalized Items

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet Personalized Items

Családfakutatás - minden ami családfa

Családfakutatás-minden ami családfa