Genealógus elődeink

21 Pins39 Followers
felsőgyőri Nagy Iván  (Balassagyarmat, 1824. június 18. – Horpács, 1898. október 26.) Az egyik legnagyobb hatású magyar genealógus, heraldikus, történész. Magyarország családai című műve ma is alapvető forrás a családkutatók számára.

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Borovszky Samu  (Bácsordas, 1860. október 25. – Budapest, 1912. április 24.) Történész, helytörténész, 1899-től az MTA levelező tagja, irattárnoka és irodaigazgatója. Sziklay Jánossal együtt szerkesztette a Magyarország vármegyéi és városai (1869–1914) című sorozat I–IV. kötetét. 1909–1912 közt a Magyar Történelmi Társulat titkára és a Századok szerkesztője volt.

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Áldásy Antal  (Pest, 1869. szeptember 25. – Budapest, 1932. július 14.)  Történetíró, a történelmi segédtudományok művelője, korának egyik vezető heraldikusa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának őre volt 1894 és 1912 között. 1912 és 1932 között a budapesti egyetemen a középkori egyetemes történelem ny. r. tanára volt. 1902 és 1924 között ő szerkesztette a Turul című heraldikai és genealógiai szaklapot.

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

csíkszentmihályi Sándor Imre  (1877. február 14. – 1930. január 3.)  1902-ben többed magával megalapította a „Genealógiai Füzetek” című családtörténeti folyóiratot, melynek főszerkesztője lett. Nagy munkabírással és kitartással kutatta nem csak a családok leszármazását, címerét, hanem többek között Kolozsvár jelképeit is. Jelentős módon hozzájárult a magyar heraldikai emlékanyag közzétételéhez, az erdélyi fejedelmek által adományozott nemesítések publikálásával. (Czímerlevelek)

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

dr. mihályfalvi Forgon Mihály (Gömörmihályfalva, 1885. október 16. – Tarnów, 1914. október 9.)  Híres genealógiai művét - Gömör-Kishont vármegye nemes családjai (Kolozsvár,I-II. 1909) - egyetemi évei alatt írta és röviddel tanulmányai bevégezte után lett vele készen.  A legjobb genealógiai munkák közé tartozik, melyek egy-egy megye nemességével foglalkoznak. Művében megadja a családok eredetét, a nemesítés idejét, legrégibb birtokait. Nagy súlyt fektetett azon családok ismertetésére…

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

kismagyari Kempelen Béla  (Budapest, 1874. június 21. – Budapest, 1952. augusztus 27.) Magyar nemes családok című művében Nagy Iván hiányait akarta pótolni, de nem javította ki a hibáit, csak a családok számát növelte. 120 ezer nemesi családról akart írni, ebből mintegy 40 ezer sikerült. Többnyire közli a nemességszerzés időpontját és a nemeslevél lelőhelyét. Messze felülmúlta a Nagy Ivánnál szereplő 10-12 ezer családot, de tudományos igényesség tekintetében messze elmarad tőle.

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

királydaróczi Daróczy Zoltán  (Paks, 1872. október 24. - Budapest, 1944. január 29.) Különböző levéltárakból 120 kötetes védett családtörténeti adattárat állított össze. Az 1920-as években Budapestre költözött, ahol genealógiai kutató irodát nyitott. 1923-tól szerkesztette az általa alapított Nemesi Évkönyv című családtörténeti kiad-ványt (1937-ig 13 évfolyam).

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

(Kisújszállás, 1861. február 12. – 1905. március 7.)  1887-től haláláig az Országos Levéltár munkatársa, előbb gyakornoka, 1892-től fogalmazója volt. Foglakozott a Jászkunság történetével, nyomdatörténettel és genealó-giával. Pettkó Bélával közösen állították össze a Királyi Könyvek mutatóját.

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Csoma József  (Rásony, 1848. június 27. – Budapest, 1917. március 1.) Az elsők között tanulmányozta a címeres sírköveket és a középkori címeres pecséteket. A teljes heraldikaiszakirodalom ismeretében kezdte meg publikációs tevékenységét. Alapvető jelentőségű kézikönyve aMagyar nemzetségi címerek, amelyben tizenkilenc nemzetség címerét írta le részletesen, tizenegyet vázlatosan. Megállapította egyebek mellett az Abák, az Ákosok és a Hont-Pázmány nemzetség címerét. A magyar heraldika…

Csoma József (Rásony, 1848. június 27. – Budapest, 1917. március 1.) Az elsők között tanulmányozta a címeres sírköveket és a középkori címeres pecséteket. A teljes heraldikaiszakirodalom ismeretében kezdte meg publikációs tevékenységét. Alapvető jelentőségű kézikönyve aMagyar nemzetségi címerek, amelyben tizenkilenc nemzetség címerét írta le részletesen, tizenegyet vázlatosan. Megállapította egyebek mellett az Abák, az Ákosok és a Hont-Pázmány nemzetség címerét. A magyar heraldika…

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Csánki Dezső  (Füzesgyarmat, 1857. május 18. – Budapest, 1933. április 29.)  Történész, levéltáros, történeti topográfus, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi címzetes államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező (1891), majd rendes tagja. A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választmányának is tagja volt. 1915-ben miniszteri tanácsosi címet kapott. 1930-ban Corvin-koszorúval tüntették ki.

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Pauler Gyula  (Zágráb, 1841. május 11. – Badacsonytomaj, 1903. július 8.)  Jogász, levéltáros, történész és író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Egyik legjelentősebb műve, a Magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt 1893-ban jelent meg. 1894-ben e művéért MTA nagydíjjal tüntették ki. Az ő javaslatára fogadták el a millennium évének az 1895-ös évet.

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

nyáregyházi báró Nyáry Albert  (Bagonya, 1828. január 3. – Budapest, 1886. január 1.)  Történész, levéltáros, heraldikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Főként történeti segédtudományokkal, levéltári kutatásokkal és címertannal foglalkozott. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű heraldikai alapvetés megírása. (A heraldika vezérfonala. Budapest. 1886)  1883-tól haláláig Fejérpataky Lászlóval a Turul című folyóirat társszerkesztője volt. 1883-ban közreműködött a Magyar…

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Pinterest
Search