Dorka Kerekes
More ideas from Dorka
Fan Masky4 by Ashiva-K-I.deviantart.com on @DeviantArt

Art-Trade with the fantastic LazyCatLady ~! She made me a perfect drawing of Rouge and Puppeteer.Sorry I went so slow with this. otl otlmuch to dogotta go fast ~Maja Rouge .

#wattpad #ngu-nhin Những Comic Creepypasta và Ảnh đều trên Deviantart. Đừng làm tôi nổi điên bởi những phần này: - BẢN QUYỀN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD. - KHÔNG QUĂNG Ở XÓ NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD. - STOP/DO NOT TO COPY, THIEF MY COMIC. Hãy đảm bảo bạn không phạm lỗi 3 điều trên.

O my god dude! <<<<< At least they remembered that Jane's skin is burned, it kind of annoys me when people make her all pale and sexy and everything when in reality her skin is completely charred and ruined (no offense Jane, it's the truth)