Dorottya Zywny
További ötletek tőle: Dorottya
To be as confident and graceful in all movement...>>>>> idk what type f dancing this is called but I love it so much

To be as confident and graceful in all movement...>>>>> idk what type f dancing this is called but I love it so much

Visualize ra về tương lai đẹp, Là tôi đang phiêu quá ư ??? Đợt này suy nghĩ nhìu wa. Vậy có phải là đang sắp có điều tốt lành ko :))) Mong điều đó thành sự thật. Crushhhhhhh

Visualize ra về tương lai đẹp, Là tôi đang phiêu quá ư ??? Đợt này suy nghĩ nhìu wa. Vậy có phải là đang sắp có điều tốt lành ko :))) Mong điều đó thành sự thật. Crushhhhhhh

She's crazy, but it suprisingly makes me like her even more!

She's crazy, but it suprisingly makes me like her even more!

hello freckles.

hello freckles.

Fashion shoot for Townsen Clothing braedonsblog.com/

Fashion shoot for Townsen Clothing braedonsblog.com/

visual optimism; fashion editorials, shows, campaigns & more!: magdalena frackowiak jewelry: magdalena frackowiak by alique for models.com!

visual optimism; fashion editorials, shows, campaigns & more!: magdalena frackowiak jewelry: magdalena frackowiak by alique for models.com!

CHRISTINA GREVE – PHOTOGRAPHER AND LIFE COACH — Empowering Female Photographers in Business and Life

CHRISTINA GREVE – PHOTOGRAPHER AND LIFE COACH — Empowering Female Photographers in Business and Life

Shot by @jenncollins !! | #alexisren

Shot by @jenncollins !! | #alexisren

10854993_1112896392069088_7840918027372111144_o.jpg (326×720)

10854993_1112896392069088_7840918027372111144_o.jpg (326×720)

Male, living and playing in and sometimes escaping the Midwest. ~~ Beautiful women or just beautiful...

Male, living and playing in and sometimes escaping the Midwest. ~~ Beautiful women or just beautiful...