Aktfotózás

10 More Tips For Taking Stunning Portraits: http://digital-photography-school.com/tips-portrait-photography

10 More Tips for Stunning Portrait Photography

10 More Tips For Taking Stunning Portraits: http://digital-photography-school.com/tips-portrait-photography

利用廣角 適時地運用廣角可以增添照片的元素,尤其是廣角的扭曲有時候更要好好利用, 當然扭曲不是運用在拍攝老婆或女友身上(除非你想被飛踢+換台新相機) 當身體的某些部位處在邊緣時, 扭曲會使該部位變大且變長,對畫面會更有震撼力

10 More Tips for Stunning Portrait Photography

利用廣角 適時地運用廣角可以增添照片的元素,尤其是廣角的扭曲有時候更要好好利用, 當然扭曲不是運用在拍攝老婆或女友身上(除非你想被飛踢+換台新相機) 當身體的某些部位處在邊緣時, 扭曲會使該部位變大且變長,對畫面會更有震撼力

10 More Tips for Stunning Portrait Photography

10 More Tips for Stunning Portrait Photography

every man is a Bridge #photography #digitalart #marketing #jablonskimarketing

every man is a Bridge #photography #digitalart #marketing #jablonskimarketing

Művészi aktfotózás árnyjáték

Művészi aktfotózás árnyjáték

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Művészi aktfotózás - Bánhalmi Norbert - profi fotós

Pinterest
Keresés