Haaru chiii

Haaru chiii

274 followers
·
10 followers
Haaru chiii
More ideas from Haaru

Figure Sketching, Character Sketches, Character Design, Comic Illustrations, Sketch Art, Anime Characters, Drawing Ideas, Anatomy, Art Drawings, Character Design References, Anatomy Reference, Character Concept, Character Illustration, Figure Drawings

Character Outfits, Character Art, Character Concept, Concept Art, Character Design, Character Modeling, Character Reference, Character Ideas, Fantasy Characters, Female Warriors, Sketching, To Draw, Military, Outfit, Drawings, The Beauty, Conceptual Art, Character Design References, Creature Concept, Figure Drawings

Multimedia, Poses

ArtStation - 2018/05, Revolmxd Abby

ArtStation - 2018/05, Revolmxd Abby

Shoes' Melodies Phần 1 chỉ rõ sự giả nhân giả nghĩa của thực dân Pháp bắt dân thuộc địa làm bia đỡ đạn và chết thay cho bọn tướng tá thực dân. Phần 2 tố cáo cái gọi là tình nguyện của những người dân thuộc địa. Phần 3 nói về kết quả của sự hi sinh, vạch trần những lời lẽ lừa bịp, giả nhân giả nghĩa của bọn thống trị. Cả ba phần làm nổi bật tính chất dã man của Thuế máu đánh vào dân thuộc địa.

Shoes' Melodies Phần 1 chỉ rõ sự giả nhân giả nghĩa của thực dân Pháp bắt dân thuộc địa làm bia đỡ đạn và chết thay cho bọn tướng tá thực dân. Phần 2 tố cáo cái gọi là tình nguyện của những người dân thuộc địa. Phần 3 nói về kết quả của sự hi sinh, vạch trần những lời lẽ lừa bịp, giả nhân giả nghĩa của bọn thống trị. Cả ba phần làm nổi bật tính chất dã man của Thuế máu đánh vào dân thuộc địa.

Art by Kel* • Blog/Website | (http://kelpls.tumblr.com) • Online Store | (http://kelpls.tumblr.com/store) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

Art by Kel* • Blog/Website | (http://kelpls.tumblr.com) • Online Store | (http://kelpls.tumblr.com/store) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

Vent Blog

Vent Blog

Vent Blog

Vent Blog