Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

This is a good idea! But instead of push pins you could do Velcro numbers so that you don't have to use something pointy that kids could step on

Discover thousands of images about This is a good idea! But instead of push pins you could do Velcro numbers so that you don't have to use something pointy that kids could step on

torre nombres.se podria utilizar tubos de pegamento vacios de los grandes para lo mismo

Tower of numbers: Each roll of toilet paper has a number on it. These toilet paper rolls will need to be placed in the correct order to create a tower. (Place a circle piece of paper between the rolls to make it easier to balance.

Maths display …

I’ve been working on my Maths display for the last few days. I find Maths displays difficult/annoying as they need to be changed with every new topic (which at times can mean every week).

az idő mértékegységei - Google keresés

Képtalálat a következőre: „az idő mértékegységei”

Website, School Stuff, English Grammar, Special Education, Homeschooling, Preschool, Math, Peda, Speech Language Therapy

Elementary Schools, Teaching, Education, Menu, Kids, Dysgraphia, Dyslexia, Preschool, Language

Kids Learning, Learning Styles, Help Teaching, Teaching Ideas, English Grammar, Elementary Schools, Montessori, School, Creative

Pinterest
Search