בסיס לעיגול

Start crocheting into the wrong side of the vase holder between the and row: Chain 3 and continue crocheting in the round with double crochets.

inspiráció kokárda

Horgolt kokárda (biza

Horgolt kokárda, Ékszer, óra, Magyar motívumokkal, Bross, kitűző, 7,5 cm átmérőjű a horgolt kokárdavirág, méreténél fogva nagyon attraktív. ...

Horgolt kokárda (herisson

Horgolt kokárda, Ékszer, óra, Magyar motívumokkal, Bross, kitűző, 7,5 cm átmérőjű a horgolt kokárdavirág, méreténél fogva nagyon attraktív. ...

kokárda gyöngyből leolvasás2

kokárda gyöngyből leolvasás2

Horgolt kokárda 100 láncszemre kezdtem piros fonallal, és 3(esetleg 4) soronként váltottam színt. Amikor kész a szalag, a középső 60 szembe zöld fonalat fűztem, meghúztam, és elvarrtam. Formára igazítottam, kicsit meggőzöltem. Biztosítótűvel lehet kitűzni.

Horgolt kokárda 100 láncszemre kezdtem piros fonallal, és 3(esetleg 4) soronként váltottam színt. Amikor kész a szalag, a középső 60 szembe zöld fonalat fűztem, meghúztam, és elvarrtam. Formára igazítottam, kicsit meggőzöltem. Biztosítótűvel lehet kitűzni.

Spiral crochet tutorial.  Kokárda spirál horgolás Bettyvel, a BStyle Design alkotójával.

Spiral crochet tutorial. Kokárda spirál horgolás Bettyvel, a BStyle Design alkotójával.


More ideas
Pinterest
Search