Pataky-Brestyanszka - MARGIT KOVACS - Budapest 1976 zu verkaufen

Pataky-Brestyanszka - MARGIT KOVACS - Budapest 1976 zu verkaufen

Kovács Margit-Philemon és Baucis /1970/

Kovács Margit-Philemon és Baucis /1970/

Kovács Margit -Családi fényképalbum

Kovács Margit -Családi fényképalbum

Kovács Margit -Családi fényképalbum

Kovács Margit -Családi fényképalbum

Kovács Margit: Haját fonó lány

Kovács Margit: Haját fonó lány

Kovacs Margit - bewri

Kovacs Margit - bewri

.Margit Kovács - bewri

.Margit Kovács - bewri

Kovács Margit - Leánykérés/1948/

Kovács Margit - Leánykérés/1948/

Kovács Margit - Párkák/1958/

Kovács Margit - Párkák/1958/

Kovács Margit lányka

Kovács Margit lányka

0F006 Kovács Margit : Olvasó lány 33 cm

0F006 Kovács Margit : Olvasó lány 33 cm

Pinterest
Search