Arpad Vezer Han (845 - 907) Alpamışoğlu Arpad, Hazar Türkleri'nin Kabar boyundandır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Büyük Kağanı Attila Han'ın torunu ve Macaristan'ın kurucusudur. Bugünkü Macarlar, 5. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'ya göç etmiş olan Türklerin soyundan gelirler. Arpad Hanedanlığı 896-1301 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Peçeneklerin baskısı ile batıya göç eden Macarların başında Arpad Han vardı.

Hungarian site, the pictures are useful - and there is a translate button. Hungarians frequently consider themselves of Asian origin, but c politics has interfered with the cultural history.

Ősi magyar áldás

Ősi magyar áldás

Székely Bertalan: Vérszerződés (1896-97, falkép)

Blood oath of the seven tribe leaders of the magyars by Bertalan Székely

Hunor es Magor- Gog and Magog in the Story of the Wonder Deer in the hungarian History.

Hunor es Magor- Gog and Magog in the Story of the Wonder Deer in the hungarian History.

verszerzodes1.gif (220×300) / ... Egy kis történelem - Az öt pontba foglalt vérszerződés szövege és az Árpádház ... /

verszerzodes1.gif (220×300) / ... Egy kis történelem - Az öt pontba foglalt vérszerződés szövege és az Árpádház ... /

A MAGYARSÁG A MAG NÉPE: Magyar hímzések és motívumok kincsestára - A magyar hímzés

A MAGYARSÁG A MAG NÉPE: Magyar hímzések és motívumok kincsestára - A magyar hímzés

Pinterest
Search