Πάω Α' και μ'αρέσει: Εκτυπώσιμες σελίδες με αριθμούς από το 1-100

Skip Counting by 6 and Can be used as an outdoor activity where students have to jump, leap, hop, skip etc. through hoops laid on the floor. Students/teacher can write in chalk the starting number on the ground.

Fejtörők, rejtvények 2. (7-8 éveseknek) - Kiss Virág - Picasa Webalbumok

Fejtörők, rejtvények 2. (7-8 éveseknek) - Kiss Virág - Picasa Webalbumok

This would be neat to turn into a stencil or something and affix to a record, and turn into a clock...

A Rockn'roll Mandala for a coloring page dedicated to music, From the gallery : Mandalas, Artist : Allan

nyomtatható keresztrejtvény gyerekeknek

nyomtatható keresztrejtvény gyerekeknek

Onderwijs en zo voort ........: 1643. Allerlei werkbladen : Werkbladen per leeftij...

Onderwijs en zo voort ........: 1643. Allerlei werkbladen : Werkbladen per leeftij...

Az olvasást nem annyira szeretik a gyerekek. Arra gondoltam, hogy a „Dobj és olvass” remek játék lenne, hátha kedvet kapnának az olvasá...

Az olvasást nem annyira szeretik a gyerekek. Arra gondoltam, hogy a „Dobj és olvass” remek játék lenne, hátha kedvet kapnának az olvasá...

Pinterest
Search