Lányi Zoltán
További ötletek tőle: Lányi
hiyorinyan-2330: “ Yuki + Haruka Yuki wa Jigoku ni Ochiru no ka ”

hiyorinyan-2330: “ Yuki + Haruka Yuki wa Jigoku ni Ochiru no ka ”

Pope Francis, a ray of sunshine in a very rigid, judgemental, stoic, unforgiving religion AND time in our society! Not picking on Catholics, just on the outdated and restrictive tenets of the Catholic church that dares to state that God's love and "forgiveness" should be only for certain people! As the Pope said today "We need to be less judgemental and more pastoral". Well said brother!

Pope Francis, a ray of sunshine in a very rigid, judgemental, stoic, unforgiving religion AND time in our society! Not picking on Catholics, just on the outdated and restrictive tenets of the Catholic church that dares to state that God's love and "forgiveness" should be only for certain people! As the Pope said today "We need to be less judgemental and more pastoral". Well said brother!

#wattpad #humor Attack on titan . Bộ phim nói về những sinh vật khổng lồ ăn thịt người không lí do . Những người còn lại sống sót đã xây dựng 3 bức tường vững chắc để bảo vệ loài người và ngăn chặn titan , Tường Maria , Tường Rose và Tường Sina . Trong 100 năm , con người sống bình yên trong những bức tường , nhưn...

#wattpad #humor Attack on titan . Bộ phim nói về những sinh vật khổng lồ ăn thịt người không lí do . Những người còn lại sống sót đã xây dựng 3 bức tường vững chắc để bảo vệ loài người và ngăn chặn titan , Tường Maria , Tường Rose và Tường Sina . Trong 100 năm , con người sống bình yên trong những bức tường , nhưn...

marry me by Fukari.deviantart.com

marry me by Fukari.deviantart.com

kocyk by Fukari on deviantART

kocyk by Fukari on deviantART

Yumikuri YmirxChrista YmirxHistoria

Yumikuri YmirxChrista YmirxHistoria

Ymir and Christa snk

Ymir and Christa snk

Ymir x Historia Reiss / Krista Lenz | YumiKuri / YumiHisu | Attack on Titan / aot / Shingeki no Kyojin / snk | anim manga yuri couple | OTP

Ymir x Historia Reiss / Krista Lenz | YumiKuri / YumiHisu | Attack on Titan / aot / Shingeki no Kyojin / snk | anim manga yuri couple | OTP

lgbt, lgbt_plus, lgbtq

lgbt, lgbt_plus, lgbtq