További ötletek tőle: Laura
Yang Shanshen(杨善深) ,   金鱼满塘

Yang Shanshen(杨善深) , 金鱼满塘

ảnh phong cảnh ngôn tình cổ đại - Tìm với Google

ảnh phong cảnh ngôn tình cổ đại - Tìm với Google

Fishy

Fishy

Darlene Kaplan - Lazy Swim #sumie #brushpainting #Ink and Wash Painting

Darlene Kaplan - Lazy Swim #sumie #brushpainting #Ink and Wash Painting

喜 Happiness

喜 Happiness

Lucyandbart: Spring

Lucyandbart: Spring

you know...

you know...

以伞为媒,柔情似水。  http://kan.weibo.com/con/3521047907329608?sharetime=2013022513

以伞为媒,柔情似水。 http://kan.weibo.com/con/3521047907329608?sharetime=2013022513

// vintage Japanese coral brooch

// vintage Japanese coral brooch