Mongkoltorn Wentworth

Mongkoltorn Wentworth

Mongkoltorn Wentworth
More ideas from Mongkoltorn
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ร.8 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) เสด็จนิวัตพระนครตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้น ในโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินแวะเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ เมืองปีนัง ดังมีลายพระหัตถ์ถึงหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ว่า “เวลาเช้า 4 โมงเศษเสด็จมาถึงซินนามอนฮอล พ่อไปรับถึงรถ ท...

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ร.8 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) เสด็จนิวัตพระนครตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้น ในโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินแวะเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ เมืองปีนัง ดังมีลายพระหัตถ์ถึงหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ว่า “เวลาเช้า 4 โมงเศษเสด็จมาถึงซินนามอนฮอล พ่อไปรับถึงรถ ท...

พระบรมฉายาลักษณ์องค์นี้ถ่ายโดย วิจิตร วังส์ไพจิตร (ว.เต๊กหมิ่น) เจ้าของห้องภาพวิจิตรจำลอง ช่างภาพคนสำคัญที่รัชกาลที่ ๙ ทรงให้เกียรติและโปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานตลอดช่วงต้นรัชกาล

พระบรมฉายาลักษณ์องค์นี้ถ่ายโดย วิจิตร วังส์ไพจิตร (ว.เต๊กหมิ่น) เจ้าของห้องภาพวิจิตรจำลอง ช่างภาพคนสำคัญที่รัชกาลที่ ๙ ทรงให้เกียรติและโปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานตลอดช่วงต้นรัชกาล

King Bhumibol Adulyadej ในหลวง รัชกาลที่ 9

King Bhumibol Adulyadej ในหลวง รัชกาลที่ 9

LONG LIVE THE KING

LONG LIVE THE KING

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งทรงพระเยาว์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งทรงพระเยาว์

King Thailand, King King, Queen Sirikit, Royal Families, Bhumibol Adulyadej, Royal House

My King, King Queen, Queen Sirikit, King Thailand, Royal Families, Content, Bhumibol Adulyadej, Heart, Royal House

เปิดเพลงซะหน่อยจะได้ได้บรรยากาศ รัชกาลที่ 5 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประพาส เมืองสิงคโปร์ ในหนังสือชื่อ ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดื..

เปิดเพลงซะหน่อยจะได้ได้บรรยากาศ รัชกาลที่ 5 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประพาส เมืองสิงคโปร์ ในหนังสือชื่อ ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดื..

My King, King Queen, Bhumibol Adulyadej, Royal Families, Hero, Thailand, King Rama 9, Bangkok, Long Live, Royal House