novák havaska
További ötletek tőle: novák
::
Au bout des doigts la lumière..il manque plus qu'à trouver la bon abat jour...Pour le moment le choix est insuffisant...

Au bout des doigts la lumière..il manque plus qu'à trouver la bon abat jour...Pour le moment le choix est insuffisant...

#wattpad #random Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

#wattpad #random Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

sketch | Tumblr

sketch | Tumblr

Image via We Heart It https://weheartit.com/entry/175605674 #art #black #draw #drawing #grunge #hair #hands #outline #plant #plants #white

Image via We Heart It https://weheartit.com/entry/175605674 #art #black #draw #drawing #grunge #hair #hands #outline #plant #plants #white

My Childhood by Sveta Dorosheva

My Childhood by Sveta Dorosheva

♕ yoυ're perғecт jυѕт нow yoυ are ♕ ⇻skylar149⇺

♕ yoυ're perғecт jυѕт нow yoυ are ♕ ⇻skylar149⇺

sietecientas cervezas me he bebido. y ya perdí la cuenta. y la cabeza.  seven hundred beers I’ve drunk. and I’ve already lost track, an...

sietecientas cervezas me he bebido. y ya perdí la cuenta. y la cabeza. seven hundred beers I’ve drunk. and I’ve already lost track, an...

Illustration of girl cutting her hair by Amanda Chung

Illustration of girl cutting her hair by Amanda Chung

#septagonstudios: The White Deer   http://thewhitedeers.tumblr.com/

#septagonstudios: The White Deer http://thewhitedeers.tumblr.com/