Arpad Vezer Han (845 - 907) Alpamışoğlu Arpad, Hazar Türkleri'nin Kabar boyundandır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Büyük Kağanı Attila Han'ın torunu ve Macaristan'ın kurucusudur. Bugünkü Macarlar, 5. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'ya göç etmiş olan Türklerin soyundan gelirler. Arpad Hanedanlığı 896-1301 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Peçeneklerin baskısı ile batıya göç eden Macarların başında Arpad Han vardı.

Hungarian site, the pictures are useful - and there is a translate button. Hungarians frequently consider themselves of Asian origin, but c politics has interfered with the cultural history.

Sword and pillar, Ashgabat Turkmenistan

Statue with a sword in front of the Monument to the Independence of Turkmenistan Ashgabat, Turkmenistan.

Kipchak warrior / smrtag history illustration reconstruction male horse bow spear medieval nomad

Cumans or Kumans (both: ko͞o`mänz), nomadic East Turkic people, identified with the Kipchaks (or the western branch of the Kipchaks) and known in Russian as Polovtsi.

Bir Elinde Türk Ant Kadehi olan, diğeri ile Erlik Kemerini tutan bir Türk Bey'i..Arkasındaki Mezar-Kurgan..Moğolistan.

Bir Elinde Türk Ant Kadehi olan, diğeri ile Erlik Kemerini tutan bir Türk Bey'i..Arkasındaki Mezar-Kurgan..Moğolistan.

A heavily armed Uzbek (Safavid Iran, mid 16th century)

A Heavily Armed Uzbek Warrior - Painting Safavid Period, Iran - Century Materials and technique: Gouache heightened with gold on paper

Magyar mondák: EGYESÜLÉS A SZÉKELYEKKE

The history of Hunor and Magor knows no winner is not as of Cain and Abel, or Romulus and Remulus

Daum 블로그

jeannepompadour: “ Uyghur Buddhist art in the Bezeklik caves in China, century ”

Center of Asia monument, Kyzyl | Tuva Republic

Center of Asia monument, Kyzyl

Pinterest
Search