Illustration | Night Scene

Illustration - Scenery Make the passing between rifts remarkable, unexpected, and related to the worlds he's rifting between.

알 수 없는 이유로 태어난 별들이 셀 수 없이 많은 날들을 그 자리에서 빛났던 것처럼 아무런 기약도 없이 그리움만 남아  당신은 내 안에 아직도 빛나고 있네   나의 어릴 적 꿈에서처럼  이 차가운 도시에 별들이 내려와 꽃을 피운다면 그대와 다시 사랑할 수 있을까   이 남자의 초라한 고백도 별을 가장한 그 어떤 아름다운 거짓도 오늘 그대에게 속삭일 수 없는 건......  By  현현(endmion1)

별 by 현현 on

When I look up at the sky, I think it's amazing that we're both looking at the same sky and I wonder if our eyes find the same beautiful star

472081-2304x4096-original-hanyijie-long+hair-tall+image-short+hair-highres.jpg (2304×4096)

Artist: Hanyijie P.S:That is my fav artist in insta!Please folllow him!

Text: "Yêu một người không sai, nhưng dành cả tuổi xuân cho một người dẫu chẳng biết đi tới đâu thì nhất định hoàn toàn sai"  Designer: Mai Thy FS: https://imgur.com/rPhLn1V Blend: Etoiles étincelantes.Kim Taeyeon Cre: [ Nếu sử dụng ]  MaiThyQuotes2811 ❤ TAKE OUT WITH FULL CREDIT ❤

WEBSTA "Autumn approaches and the heart begins to dream." –Bashō ✨ artwork by Tamaki

Pinterest
Search