When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Đương ảo tưởng xâm nhập hiện thực, đương khoa học kỹ thuật cùng nhân tính va chạm, khi thế giới gặp phải lựa chọn, đương hủy diệt lặng yên đã đến…… Nhất định phải trở thành chúa cứu thế điểu ti, kia một ngày dùng chắc chắn ngữ khí giáo dục thế nhân: “Lịch sử là nhân dân quần chúng sáng tạo, nhưng tốt xấu đến trước sống sót, mới có thể tự xưng là nhân dân quần chúng một viên đi?” Chinese Folk Art, Chinese Cartoon, Anime Girl Neko, Cool Anime Girl, Anime Art Girl, Chinese Drawings, Ancient Drawings, Geisha, Costumes