Explore Sexy Coffee, Hot Coffee, and more!

Wit krijt/conté op zwart papier – voorbeelden voor de les | Teken- en schilderlessen in Oostvoorne

Wit krijt/conté op zwart papier – voorbeelden voor de les

Đọc lại Quiet đến những đoạn con chữ chạy một mạch vào tim rồi cứ thế nước mắt bất giác rơi. Có một chuyện vốn dĩ mình làm rất giỏi là khóc, vui khóc buồn khóc hay quá cũng khóc dở quá lại càng khóc to hơn. Với Bối có hai điều, luôn thể hiện cấp độ cao nhất, tự nhiên nhứt, thường trực nhất, giản dị nhất, lành hiền nhất của cảm xúc là khóc - và - cười. :)

Two favorites in one place. One post daily just like a perfect cup of coffee. Unless it is International Coffee Day (September in which case we will gloriously over indulge.

Pinterest
Search