I've Never Met Anyone Quite Like You...

I've Never Met Anyone Quite Like You. I love you Lee you are my heart and soul. I'm so very blessed to have you as my partner and our little peanut is blessed to have a father like you. I love you ♡

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

Cung Cấp Stock Cho Designer - #40: Ảnh sưu tầm

The darkest cloud hangs over me every day that passes by without you.

Pinterest
Search