Arpad Vezer Han (845 - 907) Alpamışoğlu Arpad, Hazar Türkleri'nin Kabar boyundandır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Büyük Kağanı Attila Han'ın torunu ve Macaristan'ın kurucusudur. Bugünkü Macarlar, 5. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'ya göç etmiş olan Türklerin soyundan gelirler. Arpad Hanedanlığı 896-1301 yılları arasında varlığını sürdürmüştür.  Peçeneklerin baskısı ile batıya göç eden Macarların başında Arpad Han vardı.

Hungarian site, the pictures are useful - and there is a translate button. Hungarians frequently consider themselves of Asian origin, but c politics has interfered with the cultural history.

Хунски воин / Hunnic Warrior

Hun horse archer and late Roman infantry. The Hunnic invasions of the eastern provinces, and of Gaul and Italy were devastating, involving captured and burned towns and Roman military defeats.

10th cent Hungarian warrior from Karos3

Hungarian warrior from the burial of the burial ground in Karosa.

Kelemen Zsolt- Equestrian Archer Hun-Magyar

Kelemen Zsolt- Equestrian Archer Hun-Magyar

Képtalálat a következőre: „íjászat”

Képtalálat a következőre: „íjászat”

Image result for árpád kori ruházat

Image result for árpád kori ruházat

Pinterest
Search