Quá nhiều kỉ niệm trong đầu tôi Những người tôi đã đi qua ( tôi đã bỏ đi ) Những người tôi cố giữ lại⇝≫✿PINTEREST: @glamitalex ✨ INSTAGRAM: @glamitalex ✨✿≪⇜

Quá nhiều kỉ niệm trong đầu tôi Những người tôi đã đi qua ( tôi đã bỏ đi ) Những người tôi cố giữ lại⇝≫✿PINTEREST: @glamitalex ✨ INSTAGRAM: @glamitalex ✨✿≪⇜

You are rich, when you are content and happy with what you have.

QUOTE, Wealth: 'You are rich, when you are content and happy with what you have.' / via rickysturn/quotes

Sad Life, Sad Stories, Buddhism, Coffee Art, Quotation, Einstein, Philosophy, Life Quotes, Zen

.

Broccoli, Funny Pictures, Funny Pics, Funny Photos, Hilarious Pictures, Funny Images, Lol Pics

Idézetek

Azt hiszem, a legszomorúbb emberek próbálják.

Pinterest
Search