More ideas from Semilla
Sakura Blossom | Tumblr Wallpaper... By Artist Unknown...

milkpeu: ““byodo-in (by Aki Sasaki) ” ”

.... Trong đêm thâu, gió thổi xao động lá trúc nghe se sắt hơi thu, Ngàn tiếng vạn tiếng đều mang theo nỗi sầu ly biệt. Nghiêng tựa vào chiếc gối đơn mong tìm được chàng trong giấc mộng, Nào ngờ mộng chưa thành mà tim đèn đã cháy cạn. trích Ngọc lâu xuân - Biệt hậu bất tri quân viễn cận _Âu Dương Tu_Tống_

.... Trong đêm thâu, gió thổi xao động lá trúc nghe se sắt hơi thu, Ngàn tiếng vạn tiếng đều mang theo nỗi sầu ly biệt. Nghiêng tựa vào chiếc gối đơn mong tìm được chàng trong giấc mộng, Nào ngờ mộng chưa thành mà tim đèn đã cháy cạn. trích Ngọc lâu xuân - Biệt hậu bất tri quân viễn cận _Âu Dương Tu_Tống_

Have you visit Japan before? Japan Is not only for the beautiful view, you will enjoy the lots of food! Check this out. http://livingbigapple.com/category/traveling Daigo-ji Temple, Kyoto, Japan, World Heritage, Sakura, 醍醐寺, 京都, 日本, 世界遺産, 桜

Have you visit Japan before? Japan Is not only for the beautiful view, you will enjoy the lots of food! Check this out. http://livingbigapple.com/category/traveling Daigo-ji Temple, Kyoto, Japan, World Heritage, Sakura, 醍醐寺, 京都, 日本, 世界遺産, 桜

東京カメラ部 Editor's Choice:Nakanishi Shingo

東京カメラ部 Editor's Choice:Nakanishi Shingo