További ötletek tőle: Sinka
A Pot of Gold by Adrian C. Murray on 500px

A Pot of Gold by Adrian C. Murray on 500px

Libapásztor Nógrádban, 1930 körül.

Libapásztor Nógrádban, 1930 körül.

15-11-11 Men in their Sunday suits Nagykapus, former Kolozs County

15-11-11 Men in their Sunday suits Nagykapus, former Kolozs County

men in Hungary wearing amazing felt coats

men in Hungary wearing amazing felt coats

Arpad Vezer Han (845 - 907) Alpamışoğlu Arpad, Hazar Türkleri'nin Kabar boyundandır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Büyük Kağanı Attila Han'ın torunu ve Macaristan'ın kurucusudur. Bugünkü Macarlar, 5. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'ya göç etmiş olan Türklerin soyundan gelirler. Arpad Hanedanlığı 896-1301 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Peçeneklerin baskısı ile batıya göç eden Macarların başında Arpad Han vardı.

Arpad Vezer Han (845 - 907) Alpamışoğlu Arpad, Hazar Türkleri'nin Kabar boyundandır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Büyük Kağanı Attila Han'ın torunu ve Macaristan'ın kurucusudur. Bugünkü Macarlar, 5. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'ya göç etmiş olan Türklerin soyundan gelirler. Arpad Hanedanlığı 896-1301 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Peçeneklerin baskısı ile batıya göç eden Macarların başında Arpad Han vardı.

Busójárás - Mohacs, Hungary

Busójárás - Mohacs, Hungary

From Gyimes.

From Gyimes.

magyar, what character ...so handsome!

magyar, what character ...so handsome!

Nógrád mrgye-,Mohorai palócz gazda.. Hungary

Nógrád mrgye-,Mohorai palócz gazda.. Hungary