windsurf vs kitesurf

7 Pins1 Followers
Naish GT Sport 2014, 849,00 € Freeride 130liter, 140liter

Naish GT Sport 2014, 849,00 € Freeride 130liter, 140liter

Naish Boxer 2014, 5.8-as, 439Euro

Naish Boxer 2014, 5.8-as, 439Euro

Naish Park 2014,12nm,799Euro,freeride

Naish Park 2014,12nm,799Euro,freeride

Naish Hero 2014, 399Euro freeride,all round. 135cm és 145cm.

Naish Hero freeride,all round.

Naish Universal Bar 2014 normal 24m 289Euro

Naish Universal Bar 2014 normal 24m 289Euro

STX Cypher boom Prolimit, 99Euro

STX Cypher boom Prolimit, 99Euro

Naish Mast RDM 60 % karbon, 249Euro

Naish Mast RDM 60 % karbon, 249Euro

Pinterest
Search