Géza Samu

Géza Samu (1947-1990) Hungarian sculptor.
24 Pins10 Followers
Geza Samu - Zebra Tree, 1987

Geza Samu - Zebra Tree, 1987

Geza Samu - Wheeled Angel, 1972-1973

Geza Samu - Wheeled Angel, 1972-1973

Geza Samu - Winged Angel, 1969-1970

Geza Samu - Winged Angel, 1969-1970

Geza Samu - Parallel Forkings, 1987

Geza Samu - Parallel Forkings, 1987

Geza Samu - Deer Trough, 1970

Geza Samu - Deer Trough, 1970

Geza Samu - Wooden Knight, 1970-1971

Geza Samu - Wooden Knight, 1970-1971

Geza Samu - Cliff Top Elf, 1982

Geza Samu - Cliff Top Elf, 1982

Geza Samu - Feathered, 1972

Geza Samu - Feathered, 1972

Geza Samu - My Aunty is Churning Butter, 1972

Geza Samu - My Aunty is Churning Butter, 1972

Geza Samu - Installation Experiment, 1982

Geza Samu - Installation Experiment, 1982

Geza Samu - Crossed Devil, 1990

Geza Samu - Crossed Devil, 1990

Geza Samu - The Angel's Metamorphosis into Devil, 1985

Geza Samu - The Angel's Metamorphosis into Devil, 1985

Geza Samu - Sun Cart

Geza Samu - Sun Cart

Geza Samu (1947-1990) Hungarian sculptor

Geza Samu (1947-1990) Hungarian sculptor

Geza Samu - Striped Little Devil, 1986

Geza Samu - Striped Little Devil, 1986

Geza Samu - Zikkurat Transcript, 1985

Geza Samu - Zikkurat Transcript, 1985

Pinterest
Search