More ideas from XPatuX

Bts Book, Bts Wallpaper, Wallpapers, Baby, Kpop, Walls, Funds

what a face

what a face

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của Jin #LOVE_YOURSELF  "만약 시간을 되돌릴 수 있다면 세상에서 가장 좋은 남자이고 싶어" - "Nếu tôi có thể quay ngược thời gian trở lại, tôi muốn trở thành một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này" - "If I can turn back the time, I want to be the best man in the world"

~Kim Seok Jin (Jin)~ 2017 Love Yourself poster. ["If I could turn back time, I want to be the best man in the world"]

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của Jimin #LOVE_YOURSELF "거짓말을 했다 나 따위를 사랑할 리 없으니까" - "Tôi đã nói dối, vì chẳng có bất kì lý do gì để yêu ai đó như tôi (vì tôi còn chẳng thể yêu chính bản thân mình)" - "I lied because I thought there was no way that you would love someone like me"

Love Yourself Era,Theme: Innovation. Jiminie looks amazing, I have the sudden urge to go walking in the rain.Korean Quote: I Lied. Because there is no reason to love someone like me. Me: Caught in a Lieeeee.

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của V #LOVE_YOURSELF  "떠나지 않았을까 내가 다른 선택을 했다면" - "Em làm ơn đừng bỏ tôi ở lại được không? Nếu tôi tạo ra một lựa chọn khác cho em thì sao? (Nếu tôi chọn con đường khác, em sẽ không bỏ tôi đi đâu mà đúng không)" - "If I made a different choice, maybe you wouldn't leave"

~Kim Tae Hyung (V)~ 2017 Love Yourself poster. ["Would you not have left me? If I had made a different choice"]